Политиката на САЩ е в посока на унищожаване на националните държави и поставяне на икономиките в зависимост от международни корпорации

Политиката на САЩ досега, провеждана повече от 10 години е в посока на унищожаване на националните държави и поставяне на икономиките в зависимост от международни корпорации. В тази политика съучастваха националните правителства, банковия сектор с прилежащото законодателство за тази цел, биснес-елитите, както и хиляди неправителствени организации в ролята на рекетьори на международната сцена. Предизвиканата миграция на хора и заселването им в други държави беше част от този прооект. Хилари олицитворяваше това!

Тръмп прави заявка за обратното! Възстановяване идентичността на националните държави и сътрудничество между тях. Инициатива на гражданите и национален просперитет. Това обаче е свързано с отнемане на капитала от ръцете на корпорациите и връщане на управлението им в ръцете на държавите. Нямам представа как ще бъде реализирано в това минно поле и всякакви други капани, но ние българите трябва да приключим сами олигархичния модел установен тук. Ако Борисов остане в едно с кликата от хилъристите си, това няма да се случи. Трудно ми е да повярвам, че и БСП, ДПС или другите политически субекти са нещо различно от ГЕРБ. Всички са част от проамериканската до днес клиентела на икономическа услужливост.

Моето мнение е, че сме длъжни да открием формулата, средствата и начините да бъдат приключени всички! При това не някога, а в най-скоро време. Небесната порта е отворена.

Николай Марков, Фейсбук