Политиката по доходите на ГЕРБ е противоконституционна и антихуманна! По същество е геноцид!!!

Политиката по доходите на ГЕРБ е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА… И АНТИХУМАННА…! По същество е ГЕНОЦИД…!!!

Конституция:

„Чл. 28. Всеки има право на живот. Посегателството върху човешкия живот се наказва като най-тежко престъпление.

Чл. 29. (1) Никой не може да бъде подлаган на мъчение, на жестоко, безчовечно или УНИЩОЖАВАЩО отношение…“

„Евро-харта за правата на човека“:

„Член 33
1. Закрилата на семейството е гарантирана в юридически, икономически и социален план.

Член 34
3. С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени; да осигурят ДОСТОЙНО съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно средства според правилата, установени от правото на Съюза и от националните законодателства и практики.“

КОЙ Е БЕДЕН…?

1. Според Е.С., всеки който работи за по-малко от 1550 лв…,но според нашите ГЕРБопитеци – 610 лв…!

(Във Франция народа се бунтува срещу намалените до 1 000 евро (2 000 лева) пенсии…, а „великият държавник“ Борисов ще я прави 250 лв….!)

2. Социалният минимум трябва да гарантира…:

– Възможност да се работи, елементарни социални връзки, общуване в рода, привързаност към друг човек, ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА ХОРАТА…! С доходи под 775 (според ЕС)… е застрашен човешкият живот…???

НО…:

3. В България ГЕРБопитеците са въвели… три прага на УБИЙСТВА ЧРЕЗ ГЛАД…:

– „социален минимум“ – според ГЕРБопитеците е 363 лв., вместо европейският от 775 лв.
– „физиологичен-минимум“ – 132 лв….
– „гарантиран минимален доход“ – 65 лева…
Но има и…:
– помощ за мигранти от 1345 лв.
.
3. С по-горните доходи НАЦИЯТА НИ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПРОИЗВЕЖДА и това е дифинирано като… ГЕНОЦИД…!!!

Автор: Румен Стоянов