Политикът е синоним на паразит! „Аз не работя. Аз съм депутат“, крилатата фраза на политик!

ПОЛИТИКЪТ Е СИНОНИМ НА ПАРАЗИТ

Напоследък някои „приятели“ се опитват да ме убедят, че без партии може, но без политици не може – нямало кой да прави „политиките”?!

Да се опитаме да разтълкуваме понятието „политика”. Няма да ползваме речниците, а ще го изтълкуваме по народному.

Израза: „Този прави политика”, според народа означава, че някой уговаря, кандардисва, склонява някого, като скрива подбудите си – не е искрен, открит и прям.

Поглеждайки в Библията, откриваме, че това е свързано с „първородния грях”! Точно Сатаната е уговарял Ева да вкуси /забележете: не да „яде”, а само да „вкуси”- някакво съвсем незначително нарушение на божията заповед/ от забранения плод! Типично за един политик, нали?!

Сатаната е бил ПЪРВИЯ политик! Една професия, която се отъждествява с Дявола; как може някой да ме убеди, че е полезна?!

„Аз не работя. Аз съм депутат“, крилатата фраза на политик!

Ради Чухлев, Фейсбук