Политикът е синоним на паразит!

Политикът е синоним на паразит!

Напоследък някои приятели се опитват да ме убедят, че без партии може, но без политици не може – нямало кой да прави „политиките”?!

Да се опитаме да разтълкуваме понятието „политика”.

Няма да ползваме речниците, а ще го изтълкуваме по народному. Израза: „Този прави политика”, според народа това означава, че някой уговаря, кандардисва, склонява някого, като скрива подбудите си – не е искрен, открит и прям!

Поглеждайки в историята на човечеството, откриваме, че това някога е било свързано с „първородния грях”! Точно Сатаната е уговарял Ева да вкуси /забележете: не да „яде”, а само да „вкуси”- някакво съвсем незначително нарушение на божията заповед/ от забранения плод!

Типично за един политик, нали?!

Сатаната е бил първия политик! Една професия, която се отъждествява със Сатаната, как може някой да ме убеди, че тя е полезна?!

Ради Чухлев, Фейсбук