Политиците легитимират корупцията и беззаконието като единствено възможно дело за демоНкратично развитие на България

Никога не съм си представяла, че бъдещето на България в предсказанията на толкова прозорливи хора, мъдреци, врачки, пророчици и гадатели е визирано като принос за разпад на политическата система в световен мащаб, в която българската политическа полюция ще има водеща роля.

С отказа си от правене на реформи, с нарушаването на обществения договор за демократично провеждане на политики, с умишленото развъждане на корупционна утайка в институционалните слоеве на нашата дерма, с легитимирането на беззаконието като единствено възможно дело за демоНкратично развитие на обществото, България ще скапе успешно системата с продажни политически еуглени и ще пренесе модела на свободата по целия свят. Кухите манерки, от които ще мирясаме, ще дрънчат, за да предизвестят случилото се! Всяко зло за добро, хора!

Нали Ви казах, че до урните да дупча билетче (бюлетина) с перфоратор (машина) в трамвай в 21 век няма да ида?

Цвета Кирилова, Сдружение Азбукари