Политиците са паразити, а ние робуваме на партиите

Бленуваме за безпратийно общество, а в същото време робуваме на стереотипите на партийното общество, което битува в съзнанието ни.

Не можем да се освободим, защото сме „продукт” на тази примитивна цивилизация, изтъкана от митове и предразсъдъци.

Дори само споменаването на думата „партия”, независимо коя и каква, вече разделя обществото ни на „наши” и „ваши”.

Макар да осъзнаваме, че семействата на Иван и Хасан имат една и съща съдба, че се стремяткъм едно и също щастие; и все пак продължаваме да вярваме, че „добрата” партия, която „де факто”ще ги раздели, ще им донесе това измамно щастие.

Как да си представим, че обществото може и трябва да се ОСВОБОДИ от политическия принцип на структуриране, когато не можем да си представим, че то може да бъде представлявано от съзидателните, а не от консуматорите; от достойните, а не от лакеите; от творците, а не от паразитите?

А какви са политиците, освен паразити?

Ради Чухлев