Полицаи повалиха, ритаха и унижаваха млада жена, защото отказа да плати билет в градския транспорт

Полицаи повалиха, ритаха и унижаваха млада жена, защото отказа да плати билет в градския транспорт.

Мая е майка на две малки момиченца, образована, интелигентна и най-важното – човек, отстояващ правата на гражданите.

Тук не става въпрос законна ли е цената на билета, законна ли е дейността на контрольорите, приемливо ли е поведението им.

Става въпрос за това, че ДЪРЖАВНИ служители по време на изпълнение на служебните си задължения влизат в ролята на ЧАСТНИ охранители на ТЪРГОВСКО дружество.

Става въпрос за полицейски тормоз върху беззащитен човек.

Става въпрос за прекрачване на немислими граници в съзнанието на цивилизования човек.

Цивилизовани ХОРА, отстоявайте правата си, не свеждайте глава!

Предаването е продължение на прекратени с външна намеса предавания в страницата Народна медия и България.

Източник: Народна медия