Поредното безобразие! Пациентите на болниците да плащат такса ВХОД!

Пациентите да доплащат при прием в болница, е предложил представителят на работодателите в Надзорния съвет на здравната каса Боян Бойчев.

Това става ясно от стенограмата на заседанието от 12 декември.

Мярката ще има за цел да затегне приема в лечебно заведение без нужда, но на практика означава въвеждане на официално доплащане.

Според доклада на управителя проф. Камен Плочев, представен на същото заседание, свръххоспитализациите са един от големите проблеми в сектора. Той признава, че пациентите лежат ненужно в болница, но и че не може да предложи ефективна мярка, която да спре тази порочна практика. „Как да спрем този безсмислен оборот на болни хора в болниците. Клиничната пътека, вместо един алгоритъм за действие точка по точка какво се прави, се превърна във финансов чек, колкото пътеки отчетеш, толкова пари ще ти дадат, независимо дали има нужда или няма. Ние сме създали системата, моделираме лекарите, управителите на болниците дават указания който мине да бъде приет, за да се въртят повече пари, а, повярвайте ми, безсмислено лежат хора, които нямат никаква нужда от това нещо. На този въпрос обаче не виждам как ще намерим решение“, заявава проф. Плочев.

На това Боян Бойчев от Асоциацията на индустриалния капитал отговора, че всички са наясно, че на пациентите се гледа като на касичка и чек, а фалшивите диагнози са масова практика. „Аз не вярвам, в интерес на истината, че Изпълнителната агенция „Медицински одит“ ще бъде сребърният куршум, който ще промени нещата. Бих предложил да се разгледат вариантите за промяна на начина, при който пациентите се допускат до болничната медицинска помощ, включително и самофинансиране от гледна точка на пациента на входа. Говоря за входа, за да се намали възможността за тъй наречените „идвай, идвай, защото ти за мен си важен и струваш пари“, посочва Бойчев.

Надзорниците обаче не стигат до разискване по проблема и оставят конкретните решения за след Нова година. Те обаче настояват проф. Плочев да преработи доклада, така че той да бъде представен на следващото заседание в по-ясен вид и в него да има набелязани мерки. „Аз съм разочарован от качеството на материала, който ни е предоставен. Ако го сравня с препоръките, изготвени от г-н Кирил Ананиев – възприятието е съвсем различно, то се чете много по-лесно и е много по-ясно, докато тука някакъв миш-маш от неща. Аз лично бих очаквал следващата версия наистина да бъде по-кратка, да бъдат изведени основните проблеми и ясно, и точно да се дефинират предложенията“, заявява Боян Бойчев.

Източник: skener.news