Повече от 2/3 от работещите българи са „работещи бедни“

Членът на стратегическия съвет на президента и икономист Румен Гълъбинов заяви пред БНР:

Повече от 2/3 от работещите българи са т.нар. „работещи бедни“, т.е. не могат да преминат границата на екзистенц-минимума за своето ежедневно съществуване.

Ние нямаме значително подобрение в стандарта на живот при работещите в България, тук не визираме пенсионерите, където нещата също не стоят добре, защото България е с най-ниската минимална месечна пенсия в ЕС.

По същия начин България е и с най-ниската минимална месечна работна заплата в ЕС. Очевидно е, че средната работна заплата расте, но тя расте благодарение на горния сегмент от 20%- хората, които взимат най-високите заплати. Разликата между горните 20% и долните 20%, които печелят най-малко, за България е 7,6 пъти за 2018 година, което е най-високото съотношение в ЕС. Очевидно е, че имаме социално неравенство. Доста разочароващо, като факт, е и продължаващата голяма разлика между богати и бедни региони в страната, защото имаше немалко европейски програми и беше осигурено европейско финансиране за преодоляването на регионалните различия.

За съжаление, не се забелязва ефект от похарчените европейски средства. Сега дори и да има инвеститорски интерес към изоставащите региони, какъвто е Северозападният, трудно се намира работна ръка и инвеститорите се колебаят да направят своите инвестиции. Тук ролята на държавата трябва да е много решителна.

Трябва да се подпомогне развитието на тези региони, защото само по пазарен начин едва ли ще може да се напълни с инвеститори. Държавата би могла много повече да инвестира в инфраструктура- пътна, комуникационна, свързаност на тези места, така че ако можем да спрем или поне да задържим процеса на обезлюдяване на приемливо ниво.

Трябва да се направи и много повече за младите хора, за да се повиши раждаемостта, да се развие образованието в тези региони, за да са готови да посрещнат инвестиционен интерес. Най-голямото ни богатство са хората.

Усъвършенстването и образоването на човешкия фактор води до увеличаване на ефективността, производителността и иновациите като по този начин допринася значително за икономическия растеж, който трябва да е поне 6% и доходите да са с изпреварващ растеж, за да догоним средноевропейските нива.

Източник: 19min.bg