Правителството ако „иска“ може да се намеси в сделката с ЧЕЗ

СТИГА С ВЪПРОСА „МОЖЕ ЛИ И КАК ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА СЕ НАМЕСИ В СДЕЛКАТА ЧЕЗ?“

Позиция на гражданин, лоялен клиент, зависим от сделката, без претенция за експертиза

Когато някой продава КАКВОТО И ДА Е, свързано с националната сигурност, всяко правителство следва да направи следното:

1. Да изготви всички свои изисквания за финализиране на сделката (онези, по които сега ще се извършва проверка) и да ги връчи ДОБРОСЪВЕСТНО на продавача. (продавача може да не ги приеме, може да не се съобрази с тях, може да претендира, че никой няма право на определени клаузи и действия, но. тези изисквания не са за продавача, а за купувача, когото ако продавача е добросъвестен следва да ги предложи на купувача);

2. Да публикува на страницата на КЕВР и Министерство на енергетиката своите изисквания към бъдещия НЕИЗВЕСТЕН собственик;

3. Да уведоми по този начин БЪДЕЩИЯ НЕИЗВЕСТЕН СОБСТВЕНИК, че покупката му е свързана с националната сигурност на държавата и по тази причина сделката не е проста покупка на активи, а покупка и на дейност, за която се прилагат и други закони;

4. Да посочи условията, при които се отнема лиценз, прекратява се правото на управление, намесва се държавата…

5. И нека никой, който смята себе си за експерт, да не си позволява да твърди, че условията за гарантиране на националната сигурност са със срок (след приватизационен).

Сигурен съм, че експертите ще посочат още много предварителни информационни условия, които ако бяха на лице, днес нямаше да има въпроси, или въпросите щяха да са от кръга на посочените условия…

ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ДА НЯМА ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ НА ГАРАНТА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ – ПРАВИТЕЛСТВОТО, Е РАЗБИРАНЕТО ЧЕ МУ СЕ ПОЛАГА ЗАДКУЛИСЕН КОНТРОЛ, ЧЕ МУ СЕ ПОЛАГА ПРАВОТО ДА ИЗВИВА РЪЦЕ, (АКО КУПУВАЧЪТ НЕ Е „НАШ ЧОВЕК“), И ЧЕ МУ СЕ ПОЛАГА ДА СЕ ЧУВСТВА СПОКОЕН, АКО КУПУВАЧЪТ Е НЕГОВ ФАВОРИТ.

Няма по света купувач, който ще купи сляпо и на тъмно бизнес и активи,които извън покупката, сделка само между два частни субекта могат да му бъдат отнети, без това дори да е условие в договора.

Любо КОЛЬОВСКИ, Фейсбук