Правото на слово е първото нещо, което един диктатор отнема в един тоталитарен режим

Правото на слово е правото на всеки човек да може да изкаже свободно мнението и мислите си и това е едно от фундаменталните граждански права на индивида в едно демократично общество.

Правото на слово е първото нещо, което един диктатор отнема в един тоталитарен режим.

Правото на индивида да мисли и да комуникира тези мисли е най-ценното право, което той притежава като гражданин, когато живее и се развива в едно свободно и добре структурирано общество.

Всеки индивид има право да напише мислите си, да ги изговори, да ги отпечата, защото това е негово право.

Никой не трябва да бъде притеснен и да се страхува да изказва и да устоява мнението си.

Изключение правят само изявления и мисли, които пряко засягат общите интереси на обществото и обществения ред. Тогава законът е този, който взима нещата в свои ръце и той трябва да е предвидил рамка, която да бъде граница между гражданско право, националната сигурност и общественият ред в интерес на цялото.

Мисля, че е дошло времето преди да правим промените, които вече са неизбежни, първо да научим правата си. А тези права са ни дадени още при нашето раждане, защото в едно свободно общество всички се раждаме свободни и с равни права пред закона, независимо дали се молим на Христос, Аллах или Яхве.

Георги Тутанов, Фейсбук