Предлагат нов професионален изборен кодекс, който може да премахне партиите от властта!

В групата „Без Партии и Политици“ предлагат алтернатива на сегашното управление. Алтернативата е революционна, защото изхвърля партиите от властта. Вместо да ни управляват партийци се предлага властовите им постове да се заемат от професионалисти.

„Вижте какво се предлага още от Народно движение: Без Партии и Политици:

Хора от науката, културата, изкуствата, среден бизнес, земеделие, учени и ПРОФЕСИОНАЛИСТИ, могат да представляват народа в Народното събрание!

Чрез НОВ ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОРЕН КОДЕКС партиите могат да бъдат окончателно елиминирани от властта! Така могат да се избират само професионалисти от всички браншови професии и гилдии, и изявени в своето поприще личности !

Така се създава управление само от СПЕЦИАЛИСТИ! Всички постове могат да се излъчват от ПРЕКИТЕ УЧАСТНИЦИ на професионалните браншове с ПРЯК и ЯВЕН вот. Така отговорността може да се носи солидарно!

Народа може да взима ПРЯКО участие в държавните дела, да избира и сваля по всяко време своите избранници! Така народа ще стане по-социално ангажиран, по-заинтересован и по-отговорен!

Хората трябва да са съпричастни към властта, а не да я дадат някому, и после да не могат да му потърсят сметка за неизпълнените обещания. Всеки може да избира представител на своя бранш, на когото може да му се потърси сметка по всяко време!

Това може да се осъществи само чрез ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЗБОРЕН КОДЕКС!

ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ИЗБОРЕН КОДЕКС напълно елиминира властта! Каква власт можеш да имаш, когато подчинения ти по всяко време може да те детронира? Затова този изборен кодекс не се приема, защото ще премахне ония, които се СТРЕМЯТ ЗА ВЛАСТ!

ДВАТА ПРИНЦИПА на изборност:

По ПАРТИЙНИЯТ изборен кодекс (при всички партии) избрания ТАЙНО на всички нива на управлението ръководител, защитава интересите на партията си (паразитните мафиотски групировки).

По ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ изборен кодекс (при всички професии) избрания ЯВНО И ПРЯКО представител, защитава интересите на гилдията си (съзидателния народ).

В партийните изборни листи винаги са накачулени безброй НЕпреуспели лумпени жадни за власт, некъдърници които не представляват никого, освен себе си и своите партийни вождове!

Професионалната гилдия, обаче, излъчва за свой представител МАЖОРИТАРНО най-кадърния, най-борбения, най-уважавания (майсторът-учителят-творецът) сред тях, който реално ще защитава интересите на творческият народ!

НАРОД: това са Творци – гилдии от творци!

Да! Вярно е, че политиците могат да загубят привилегиите си, олигарсите – властта, а медиите – благодетелите си, но ЩЕ СПЕЧЕЛИ НАРОДА!

Народно движение „БЕЗ партии и политици”

Време е народа да вземе съдбата си в свои ръце. През цялото си съществуване човечеството е търпяло деспотизма на онези негови членове, които притежавайки власт са потискали, ограбвали и унижавали трудовия народ. Време е тези съзидателни хора да определят социалното устройство на обществото! Те да бъдат ръководителите! Техните морални и професионални качества да определят облика на обществото ни!
Такова социално устройство е възможно, когато народа избира своите представители на професионален принцип, не на партиен!

Всеки професионален бранш познава най-добре своите кадри и знае на кого може да разчита, който ще защитава интересите им в местното управление. Затова избира мажоритарно чрез ЯВЕН избор своя представител в местния парламент – общинския съвет. Поемайки отговорност пред колегите си професионалния общински съветник поставя същите условия на избраното от него ръководство на общината. Провалил се избраник лишава от изборни права избирателите си в следващия избор. Така ръководител и електорат ще носят солидарна отговорност за управлението на всяко ниво! Такъв принцип на управление налага непрекъснат изборен процес, в който ще се развиват едновременно и критериите за оценка на ръководителите!

На изборен принцип ще бъдат всички ръководни длъжности: местния шериф, директорите на училища и детски градини… всеки от когото зависим ПРЯКО, ще го избираме ние. Кметовете ще бъдат избирани от общинските съветници и ще представляват депутатите във виртуалния парламент. Те също ще избират областната управа, министрите и премиера. Президентска институция няма да има!

Народа нито познава дейността на централната власт, нито може да упражнява някакъв контрол върху нея. Затова нямаме право да избираме онези, за които не носим отговорност! Такава отговорност ще носят кметовете. Те ще упражняват и своя контрол!

Такъв принцип на изборност налага прозрачност на всички нива, защото всеки носи персонална отговорност. Точно тази отговорност е присъствие на ПРЯКАТА демокрация. Тя прави народа отговорен и солидарен с ръководителите си пред предизвикателствата на съвременното управление! Това е най-висшата форма на изборност, която ще промени облика на обществото ни!

Ще ни направи велик народ!

Ради Чухлев, „Без Партии и Политици“