Предлагат смяна на системата и нов вид управление на България

Във Фейсбук групата Без Партии и Политици, която е една от най-многобройните в България предлагат нова система на управление: Референдумно – професионална система.

Ето и тяхното предложение за управлението на страната.

1. Управлението – в ръцете на народа

2. Работата – в ръцете на професионалистите (на най-добрите професионалните от цялата страна)

Народът чрез референдум възлага задача на професионалистите, т.е. на професионалната гилдия на национално ниво, в която членуват доказали се професионалисти в областта, а не хора, издигнати от медиите или хора, които сами за себе си твърдят, че са професионалисти.

Народът е работодател, а професионалистите – изпълнители.

Вътрешен ред на професионалните национални гилдии: За всяка поставена задача има отговорник, който се избира по следния ред – когато народът възложи задача на някоя гилдия, тогава всеки член от тази гилдия има право да предложи свое решение на възложената задача, като предложенията са публични. След това гилдията гласува кого от тях да избере за изпълнението, като гласуването е явно и публично.

Например народът чрез референдум възлага задача: „Да се предложи технология за асфалтиране, по която животът на асфалтът ще бъде възможно най-дълъг.“ Всеки от гилдията на строителите има право да предложи своя програма публично – например Иван Иванов предлага технология за 20 г. живот, Георги Георгиев за 30 г. живот, Петкан Петканов за 50 г. живот. След това всички членове на гилдията гласуват явно и публично, например за Георги Георгиев, който е предложил 30 г. живот на асфалта, като даде аргументи защо не са избрали Петкан Петканов, който е предложил 50 г. живот. Ако Георги Георгиев се провали в изпълнението на задачата, тогава той се сваля от длъжността ръководител на проекта, и се гласува наново от всички, които не са гласували за него първия път.

*Примерни професионални гилдии и подгилдии:

1. Външна политика
2. Вътрешните работи
3. Отбрана
4. Финанси
5. Здраве (здравеопазване, спорт, храни, козметика, продукти)
6. Енергетика
7. Икономика (туризъм, търговия, земеделие…)
8. Култура и изкуства
9. Образование (образователна система)
10. Науката (история, …
11. Екология и околна среда
12. Правосъдие
13. Транспорт
14. Социална политика и труд
15. Строителство и инфраструктура (архитектура…
16. СЕМ (етика и морал)

1. Управление на народа чрез референдуми

Описание на платформата за референдуми: онлайн платформа, в която всеки гражданин има регистрация, като регистрацията се прави не от гражданите, а от държавата. Гласуването е явно. Платформата позволява на всеки потребител да се свърже с познатите си (както е в LinkedIn или Facebook) и да вижда кой как е гласувал. Платформата ще бъде само за въпроси (няма да дава възможност за коментари или дискусии).

КОЙ ЩЕ ИМА ПРАВО ДА ГЛАСУВА НА РЕФЕРЕНДУМИТЕ? – по даден въпрос ще гласува само заинтересованата група **, но без хората, които имат финансова изгода от това.

Например по въпроса „Да се предложи технология за асфалтиране, по която животът на асфалтът ще бъде възможно най-дълъг.“ т.к. това касае целия български народ, затова всички имат право да гласуват за него. Например пътищата във Варна касаят не само варненци, а касаят всеки един български гражданин, затова право да гласуват за варненските пътища ще имат не само варненци, а целият български народ.
Например по въпроса „Удобна ли е инфраструктурата за инвалидите?“ ще имат право да гласуват само инвалидите.

**Ето още примерни групи, в които ще имат право да гласуват само хората, които са такива.

– Шофьори
– Инвалиди
– Пенсионери
– Ползващи образователната система (само родители на ученици)
– Жени (въпроси свързани с раждане, майчинство и други въпроси, касаещи жените)
– И други

Групи по желание (в които всеки, който има желание може да гласува)

– Ползващи здравната система
– Ползващи градския транспорт
– И други

Всеки гражданин получава правото да гласува за всички групи, в които има право да участва, а след това той по свое желание може да се отписва, от която реши или да се вписва отново.

Системата ще изключва от гласуване хората, които имат финансов интерес. Например: „Законът да забранява ли ГМО продуктите?“ – системата изключва всички, които имат финансов интерес, т.е. всички производители и вносители на ГМО продукти.