Права за ползване

КОНСТИТУЦИЯ

Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.

Чл. 39. (1) Всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово – писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.

Моля прочетете внимателно условията за използване преди да използвате Bultimes.bg.

Допуска се препубликуване на текстови материали само след писмено съгласие и посочване на пълното име на източника Bultimes.bg, и задължителен активен хиперлинк към конкретната публикация от Bultimes.bg.

Bultimes.bg публикува съдържание от Facebook на основание т.2.4 от Декларация за права и отговорности:

„Когато публикувате съдържание или информация, използвайки настройката Публично, това означава, че позволявате на всички, дори и на лица извън Facebook, да имат достъп до тази информация и да я използват, както и да я свързват с вас (т.е. вашето име и профилна снимка).“

 • Bultimes.bg не носи отговорност за изразените от потребителите/участниците мнения и коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, Facebook, Twitter, плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.
 • Потребителят/Участникът носи пълна отговорност при разпространение на информационното съдържание и създаването на такова, чрез коментари, които се извършват от него или от трето лице, включително се отнася и за/през социалните мрежи.
 • Потребителят/Участникът носи отговорност за злоупотреба със съдържанието
 • Потребителят/Участникът се съгласява, че достъпа до Bultimes.bg може да бъде ограничен без предупреждение за неопределен период от време.
 • Потребителят/Участникът, които участват в Bultimes.bg с регистрация,включително и през социалните мрежи, се съгласяват, че не са в трудово-правни правоотношения и доброволно и безвъзмездно участват в Bultimes.bg.
 • Потребителят/Участникът се съгласява, че регистрацията,включително и през социалните мрежи и достъпа до Bultimes.bg могат да му бъдат отнети по – решение на Bultimes.bg при неспазване на което и да е от условията.
 • В коментарите си в Bultimes.bg (включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, Facebook, Twitter, плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни), всеки  Потребител/Участник няма право да използват нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа или религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на представители на медиата или на конкретни публични личности, спам, рекламно съдържание, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права.
 • Bultimes.bg има право да изтрива мнения и коментари на всеки един Потребител/Участник в сайта без предупреждение, когато те съдържат: спам или търговски съобщения, мнения, които не са по темата на материала, който коментират, нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална дискриминация или насилие, обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни личности, вкл. към други участници в/от коментарите в сайта, порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права, лични данни според Закона за защита на личните данни, съдържание изцяло на чужд език, съдържание изцяло на латиница, съдържание изцяло написано с главни букви, и/или друго, по преценка на Bultimes.bg.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за собствениците или операторите на тези уебсайтове или за стоки и услуги, предоставени от тях, нито за тяхното съдържание; не приема и не се обвързва с условия, гаранции или други декларации, свързани с тях, и не приема задължения, свързани с тях (вкл. задължения, произтичащи от иск за нарушаване на правата върху интелектуалната собственост на трети лица, възоснова на съдържанието на някой от уебсайтовете, към които има връзки, включени в този сайт).
 • Този сайт може да съдържа рекламна информация. Bultimes.bg не поема отговорност за достоверността и съдържанието на рекламната информация. Същата се публикува „както е“, във вида, предоставен от рекламодателя.
 • Bultimes.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за действията на Участниците/Потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики.
 • Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 • Всички снимки, които се използват в Bultimes.bg, са с посочено авторство или ако нямат такова посочено са обект на свободно авторско право, определено от търсачка google.bg със свободен лиценз или придобити от facebook.com според общите му условия. Всеки, който използва Bultimes.bg се съгласява, че е информиран за произхода и авторството на снимките.
 • Bultimes.bg се стреми да поддържа вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Bultimes.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на лица или трети лица.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Bultimes.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на лица и трети лица, които са следствие от нарушение на тези условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.
 • Bultimes.bg може по всяко време да променя формата и съдържанието на този уебсайт.
 • Bultimes.bg може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
 • Bultimes.bg запазва правото си да прекрати достъпа до този уебсайт по всяко време и без предизвестие.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за политиката и практиката, свързани с личната информация, на други уебсайтове, дори в случай, че:
 1. – сте се свързали с уебсайта на третата страна, използвайки връзки в нашия сайт;
 2. – сте се свързали с нашия уебсайт от сайта на трета страна.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за съдържанието на потребителските мнения, публикувани в частта за коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, Facebook,Twitter, плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за съдържанието на публикациите изпратени от потребители на Bultimes.bg  – мненията на Bultimes.bg и на “автора/ите“ могат да не съвпадат.
 • Bultimes.bg не гарантира осигуряването на възможност за публикуване на коментари.
 • Bultimes.bg не гарантира осигуряването на възможност за публикуване на новини от потребители на Bultimes.bg.
 • Bultimes.bg не носи отговорност при загуба на публикувани коментари и данни на потребители, публикували мнения в секцията за коментари, включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, Facebook, Twitter, плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни.
 • Bultimes.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите условия по всяко време.
 • Всички статии и интервюта, както и преведените от чужд език текстови материали, публикувани в този сайт, са под закрила на Закона на авторското право и сродните му права или са собственост на Bultimes.bg, освен ако изрично не е упоменат друг източник.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за каквото и да е обидно, неуместно, неприлично, незаконно или нежелано по друг начин съдържание или информация, които може да срещнете в Bultimes.bg.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за поведението, независимо дали онлайн или офлайн, на който и да е потребител, публикувал или коментирал независимо как и откъде,  включително и за такива чрез вход/регистрация от/чрез социалните мрежи, като: Google+, Facebook,Twitter, плюс абсолютно всички останали настоящо действащи и бъдещи такива и подобни в Bultimes.bg.
 • Bultimes.bg не поема отговорност за външните сайтове.
 • Bultimes.bg прави всичко възможно да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Bultimes.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Bultimes.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
 • Bultimes.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
 • Bultimes.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

За всички неуредени с настоящите условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите условия на Bultimes.bg влизат в сила считано от момента на влизането/посещението в/на сайта.

 • Bultimes.bg може периодично да извършва промени в условия и в ограничаването на отговорността.

При влизането си в този уебсайт Вие приемате действащите в момента условия, както и ограничаването на отговорността, така че би следвало да ги преглеждате при всяко посещение на сайта.