Професор по психиатрия от Харвард: Извънземни отвличат хора за експерименти

Проф. Джон Мак и отвличанията от извънземни

Покойният професор Джон Мак, който е ръководил катедрата по психиатрия в Харвардския университет, е един от пионерите в разучаването на феномена на отвличането на хора от извънземни.

Съвсем в началото, когато се сблъскал с този феномен, професор Джон Мак, който е посветен в рационалното мислене, е бил напълно скептичен. Той е търсел рационално обяснение на феномена на отвличането на хора от извънземни. Вместо обаче да обори този феномен, той разбира, че нещо на тези хора в действителност им се е случило, което е довело до дълбока психична травма и коренна промяна в техния живот.

Проф. Джон Мак решава да направи специална система от въпроси, чрез която да събира подробна информация за самия феномен, както и да търси сходни черти при отделните случаи на отвличания. Той прилага тази система от въпроси по време на хипноза, като по този начин пациентът няма спомен за тях, но казва важни детайли около процеса на отвличането. Това се прави, за да не бъдат издадени точните въпроси, след което да бъдат публикувани в пресата и експеримента на проф. Джон Мак да не може даде сигурни резултати. На базата на тези въпроси по време на хипноза, той извлича сходствата и така реди самото похищение как става, като пъзел. С времето на него му става ясна цялата картина, като за целта е документирал над 100 случая, а сходствата ги има в хиляди такива.

Проф. Джон Мак описва как става самото отвличане

На базата на сходствата в отвличанията, проф. Джон Мак е описал подробно самия процес на отвличане.

Часове преди самото отвличане да стане жертвата има натрапчиви мисли, че трябва да отиде някъде или ако е на пътя с кола, да се отклони от пътя. В много от случаите жертвата отива отзад на двора на къщата си, като оттам бива отвлечена, но има и много случаи, когато това се случва в нейното легло, докато спи.

Общото е, че жертвите описват син лъч от светлина, който ги парализира и започва да ги дърпа, така че те усещат как летят във въздуха и сякаш нещо ги всмуква. По нататък те описват как синият лъч ги вкарва в космически кораб и те изведнъж се озовават легнали на някаква маса, без да могат да мърдат, в една много светла стая, която сякаш няма стени. Изведнъж към тях се приближават хуманоиди, които са около метър на ръст, с големи глави и големи черни, като катран очи. Обикновено жертвите, когато ги видят и изпитват огромен шок, като след това чуват в главите си глас, че не трябва да се притесняват, няма нищо лошо да им се случи.

По нататък похитените описват всякакви болезнени хирургически интервенции, които се правят без упойка. Такива интервенции, като пъхане на сонди през аналния отвор или през носа, както и през пъпа. Всичките тези процедури са много болезнени и самите отвлечени по време на хипноза обясняват, че имат чувство, че ще припаднат, но нещо все ги свестява.

Отвличането свършва, когато похитеният се озове в колата си или в леглото си, без да помни какво се е случило, минало е време в рамките от 40 минути до 2 часа, за което той не знае какво е ставало. В последствие следват дни на кошмари, където жертвата сънува части от това, което е се е случило. Повечето похитени изпадат в депресия и губят интерес към живот, а някои от тях дори се самоубиват.

Има и веществени доказателства за самото отвличане

Проф. Джон Мак казва, че въпреки, че много хора са скептични относно същността на феномена на отвличане от извънземни, има и доказателства, които са с неземен произход. Така в много похитени хора са намерени миниатюрни предмети в техните тела, които може да са и чипове, като след лабораторен анализ не се установява от какъв материал са направени. Тоест те са направени от материал, който не е познат тук на Земята. Също така много от отвлечените хора са с прободни рани, като повечето от тези рани са с триъгълна форма от някакъв апарат или инструмент, който не е познат в хирургията. При повечето похитени се наблюдават и язви по тялото, които не могат да се обяснят от какво са. При други се наблюдават симптоми, като при лъчевата болест, сякаш са поели голямо количество радиация. За съжаление някои хора от отвлечените развиват и ракови образувания.

Проф. Джон Мак е категоричен, че извънземни отвличат хора и правят с тях ужасни експерименти, като тяхната цел за момента е неясна. Той е документирал хиляди случаи, като според MUFON, която е най-голямата и най-отдавна съществуваща НЛО организация в САЩ и света, над 500 000 души са отвлечените от извънземни на територията на Северна Америка.