Прокуратурата през продължаващия повече от 30 г. преход има само една оснвовна роля – да вдига обществени пушилки!

Основната роля на българската прокуратура през продължаващия повече от 30 години преход е само една – да вдига обществени пушилки!

Толкова по темата с поредния списък публикуван именно от тази институционална кочина.

Когато нещо не става за доказателствен материал, вдигаме пушилки. Правим се, че работим, а всъщност администрираме и охраняваме мафиотските дела! Хляб и зрелища.

Списък написан с почти детски почерк, какъвто видимо е почеркът на нашата родна нискообразована олигархия. Такъв ни е икономическия елит – полуграмотен.

Проблемът в този пореден подхвърлен списък е липсата на важни атрибути и наличието на други трудно забележими, но съществени детайли. Поредната прокуроско-политическа партенка за забавление на тълпата. Тълпа, не нация!

Виждам, че прекалено много хора продължават смело и почти в безсъзнание да се връзват на подобни неща. Стари технологии. И доката това се случва и допускате да бъдете емоционално манипулирани, преходът няма да стане факт. Ще си стоим в тинята.

Ако пък се стегнете и не прехвърляте вината от един на друг тарикат, само защото са ви симпатични днес, може и да включим все някога българското 4х4. А то не е никак лошо! И често е изненадвало с качествата си старата дама Европа…

Емоциите са лош съветник, дами и господа.

Николай Марков, Фейсбук