Промяната в статуквото е неизбежна

Ролята на институциите е да мобилизира нужните ресурси за разрешаване на проблеми от обществен характер, в полза на обществото и в интерес на социалния договор.

Те трябва да са механизъм в постоянна еволюция и да се адаптират перманентно според менящите се нужди на Суверена.

В динамичния свят, в който живеем, една институция трябва да бъде гъвкава, а не бюрократично монотонна, защото иначе това спира процеса на развитие и адаптация.

Една институция трябва да бъде градивен механизъм в полза на укрепването и защитата на общия интерес и в този ред на мисли тя трябва да бъде център на взимане на решения.

Една институция не трябва да бъде причината за разцепление в обществото, създавайки конфликти, а точно обратно, тя трябва да бъде орган, който позволява решението на всички конфликти и тяхното транформиране в градивен елемент за израстването на едно общество.

Войната между институциите в България и липсата на съвместен синхрон в работата им показва явното безсилие на същите тези институции да се справят с проблемите на обществото, защото те вместо да работят заедно, правят всичко възможно да си пречат взаимно.

Извод: Промяната в статуквото е неизбежна.

Георги Тутанов