Протест против геноцида на Борисов и всички досегашни управляващи мафии на 16 септември

На редакционната поща получихме писмо от организаторите на протеста организиран от българи в чужбина на 16 Септември от 12 часа пред Народното събрание.

Публикуваме го без редакторска намеса:

Необходимостта от този протест, което право на гражданите е закрепено в Конституцията на Р. България, се налага поради наличието на следните негативни обстоятелства, които деформират обществените отношения в страната и представляват заплаха за националната сигурност:

1. „Пладнешки“ грабеж на държавата – публично достояние на национално и европейско ниво е повсеместната корупция, особено по високите етажи на властта в страната, посредством която се осъществяват престъпни схеми, ощетяващи годишно бюджета с 7-8 % от БВП или за 2017 г. – над 7 млрд. лв. Такива престъпни схеми са налични при обществените поръчки, концесиите, избягване плащането на дължимите публични налози – ДДС, акциз и корпоративен данък, евросредствата, средствата за здравеопазване и т.н. Тази корупция способства и за налагането на монополи от отделни участници на пазара. Съгласно законодателството в страната, на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна са вменени различни правомощия и функции, с които да се противопоставят на този грабеж, но цялото общество сме свидетели, че те са импотентни по отношение на тези престъпления вече 30 години. Нагледни и ярки примери в тази насока са – невнесен ДДС в размер на 16 млрд. лв. по данни на НАП, докладите на БОРКОР и Сметната палата за големите проблеми при управлението на концесиите и ощетяването на държавата с 1 млрд лв., комисионните при възлагането на обществените поръчки, приватизацията на големи държавни предприятия като „Булгартабак“, „БТК“ и т.н.

2. Институционална разруха – държавните органи са изпразнени от съдържание, което означава, че те не изпълняват възложените им със съответния закон функции и цели, а работят само за интереса на крадливите политици и алчните олигарси. Примери в тази насока са фалита на КТБ със заграбени близо 4,5 млрд. лв., фалита на застрахователно дружество „Олимпик“ – все дейности, за които се издава лиценз и подлежат на специален надзор от нарочно създадени за това регулаторни органи, за да бъде защитен интереса на потребителя и акционера, но въпреки това имаме налице истински пирамиди. А сривът на търговския регистър вече е доказателство, че липсва държава и е налице реална заплаха за националната сигурност. Доверието на обществото в държавата и нейните органи е на санитарния минимум, което ги прави нелегитимни. Затова и наличието на заболяването чума при дребния добитък не можа да се приеме за истина от обществото и ако това се окаже поредната манипулация на управляващите, за да прикрият някакви злоупотреби, тогава нещата стават изключително сериозни, защото последиците са с висока обществена опасност, съгласно Наказателния кодекс.

3. Духовна нищета – вследствие на материалните лишения над 70% от българските домакинства живеят с по-малко средства от необходимите за издръжка на живот, а близо два милиона българи живеят под линията на бедност, която за 2018 година е 321 лева според данните на КНСБ за първото тримесечие на 2018 година. Налице е липса на достъп до културни дейности и на условия за културни прояви по места. Всичко това е пряк риск за опазване на автентичността и традициите на българската нация.

4. Ужасяваща демографска катастрофа за България – ние сме държавата, която показва най-крайния случай на обезлюдяване. От картата изчезват села, малките общини остават само с възрастно население, а областите са подложени на агресивна емиграция към чужбина и столицата. По данни на ООН населението на страната до 2050 г. ще намалее до 5,2 млн. души. Това е равносилно на геноцид, следствие на управленските политики на лицата, участвали в управлението на страната през последните 30 години. Без хора – няма държава!

Страница на протеста – https://www.facebook.com/borisovmafia/

За около 3 месеца страницата събра над 25 хиляди души!