Протестът на 11 септември предлага формата на Управление на Държавата!

Протестът на 11 септември предлага формата на Управление на Държавата!

Ето я и нея:

Тристепенно управление.

Най-доброто измислено до сега, но удобно забравено.

Президентска република.

Президентът има абсолютна власт, но бива контролиран от министерски съвет да не прави глупости, министерския съвет се избира и контролира от народен съвет, който пък се избира от народа.

Президентът контролира и управлява народния съвет. Така, всички три нива се контролират взаимно.

Президентът има 5-годишен мандат, но е сменяем във всеки момент с референдум, независимо от бройката гласували.

Законодателна и съдебна власт в ръцете на президента и министерски съвет, изпълнителна в ръцете на министерски съвет и народен съвет.

От Организаторите на Протеста