Протестът обяви номинираните за кабинет в сянка!

Номинирани за кабинет в сянка!

В понеделник ще съобщим имената на Пресконференция – директно на Площада!

В някои министерства позицията министър ще бъде поделена между двама човека, заради промените в секторите им, които ще предложим!

Премиер:
Ц. К. – жена

Министерство на вътрешните работи:
Адв. Г. П. -мъж

Министър на икономиката и енергетиката:
инж. Г. К. -мъж

Министър на туризма:
Е. И. – жена

Социален Министър:
И.Х. мъж
Д.Б. мъж

Регионален министър:
В. А.- жена

Министър на земеделието:
С. П – мъж

Министър на отбраната:
В. Е. – мъж
Т. Т. – мъж

Правосъден министър:
адв. Н.И. – мъж

Министър на образованието:
А. А. – мъж

Външно министерство:
Г.Т. – мъж

Министерство на културата:
П. С. – мъж

Министерство на здравеопазването:
А.Ч -мъж
В. М. – мъж

Министерство на спорта:
И. Л. – жена

Министерство на финансите:
Ж. Н. – жена

Министерство на транспорта :
К. К. – мъж
П.М. – мъж