Пълна смяна на системата – отгоре до долу. Иначе ще продължаваме да си играем на държава, докато не останем само територия

Да започна с това, че „преходът“ не е свършил.

Преходът към нормална и демократична, правова държава.

И вместо да се вижда светлината от изход в тунела, се виждат фаровете на приближаващия влак.

И като юрист отново ще кажа: огромна част от проблемите идват от калпавите, некадърни и лобистки закони. „Изковани“ от хора, които никога почти не са практикували по специалността си, а съветниците им вместо професионалисти, са удобни роднини и любовници. Всъщност някой направил ли си е трудът да види „квалификацията“ на парламентарните съветници и сътрудници?

Депутатите от Правната комисия към НС били дълбокото възмутени и засегнати от критиките на Лозан Панов към законодателството. Те, депутатите, ако можеха да чуят пък обикновените адвокати, съдии и юристи какво казват за законите им, няма да посмеят да се покажат. Проблемът е, че нямат капацитетът дори да преценят колко са некадърни.

Още в началото преходът започна с абсурдно, бясно и реваншистко, необмислено законодателство. Като пример мога да посока законите за реституция, направени с една единствена цел – на определена прослойка нови „демократи“ да се даде начален капитал. Така работещи заводи, институции, детски градини, градени и поддържани последните десетилетия, отидоха наготово в ръцете на реститутите. Дадоха се едни компенсаторни записи, позволяващи пак на новите „демократи“ да изкупят без пари работище предприятия и заводи и да ги ликидират, защото нямат капацитетът да ги управляват.

Закони за наши хора. Това ни е законодателствтото. Или с цел прикриване на нарушения и престъпления, опрощаване на задължения и създаване на предпоставки за корупция. Няма закон, особено основен, който да не са го променили поне 30-40 пъти за десет години. Като всеки път става все по-безумно. Да давам ли пример, че тълкувателното решение по заповедното производство е по-дълго от самия Гражданско процесуален кодекс и накрая се оказа, че тълкувателното решение трябва да се тълкува. Безумие и хаос!

Без читави закони правова държава и демокрация няма как да има. Като се започне от Конституцията, която създава предпоставки за корупцията на политиците, безотговорността, зависимостта на съдебната система и липсата на суверинитет на държавата. При което няма как по правов ред да решиш проблемите.

Затова – пълна смяна на системата – отгоре до долу.Като се започне с Конституцията, формата на управление и се стигне до кадрите. Иначе ще продължаваме да си играем на държава, докато не останем само територия…..

Адв. Елена Гунчева, Фейсбук