Първенци в опашката. Българските региони са най-зле в целия ЕС

ПЪРВЕНЦИ В ОПАШКАТА

**** Българските региони са най-зле в целия ЕС

България е разделена на 6 региона – по 3 в Северна и 3 в Южна България.
Каква е ситуацията с тях от гледна точка на икономиката и основния показател – брутен вътрешен продукт на човек от населението (БВП – обща стойност на всички стоки и услуги, произведени на дадено място)?

Българският Северозапад с 31% от средния БВП на глава от населението в ЕС е последен в класацията по региони за по-мин. г., направена от Евростат. (с отчетен паритет на покупателната способност, т.е. взета е предвид разликата в ценовите равнища).

Предпоследен с 34% е Северният централен район на страната ни, с 35% – Южният централен, с 39% е Североизточният. Югоизточният е с 43%, Югозападния – с 79% от средното европейско равнище.

Равносметката е, че българските региони са окупирали последната част на таблицата, като между тях се вмъква един френски и един румънски регион.

21 региона разполагат с брутен вътрешен продукт на глава от населението, надхвърлящ с 50% и повече средният за ЕС. Пет от тях са в Германия, по два – в Ирландия, Австрия, Холандия и Великобритания, по един в Белгия, Чехия, Дания, Франция, Словакия, Полша, Швеция и Люксембург. В тези 21 региона живеят 52.3 милиона души.

В 20 региона под 50% от средното европейско равнище живеят общо 22 млн. души, като практически всеки четвърти от тези региони и всеки четвърти човек от тази европейска беднотия е у нас.

Самата България – цялата, е 49% от средното равнище за Евросъюза, с което също заема последното място сред държавите. Преди нас е Румъния с 63%. Гърция е с 67%.

Григор Лилов, Фейсбук