Разбирате ли проблема?

Разбирате ли проблема?

Субсидия във Франция за политическа партия 1€42 за глас.

Частно лице може да дари на партия до 7 500€ на година и фирма няма право да дарява на партия.

Двукамарен парламент.

577 депутати

348 сенатора

Франция е 66,9 милиона души

За България субсидията е 11лв, тоест 5€66 за глас.

България е 7,128 милиона души.

240 депутати.

Георги Тутанов