Раздутата администрация ще ни струва над 8.5 млрд. лв. (без коледните премии и годишните бонуси)

НА ВСЕКИ ХИЛЯДА – НАЙ-ВИСШ САНОВНИК

**** Т. г. администрацията ще ни струва над 8.5 милиарда лева (без коледните премии и годишните бонуси)

5239 са висшите сановници у нас – министри, зам.министри, ръководители и техни заместници на държавни агенции, изпълнителни агенции, комисии, … (бел. – бройката е без съдебната власт).

Общо 11 754 са хората на ръководни длъжности само в централната администрация.

Горе-долу по един най-висш сановник се пада на хиляда души население, вкл. и кърмачетата, ако се пресмята само броят на българите, живущи на родната територия.

Според статистиката в централната администрация (109 структури) работят 57 218 души (пада се по един висш сановник на 10 души персонал), в териториалните – още 41 817 души. Но статистическите данни не са меродавни и представителни.

Пълната картина се вижда от докладите за администрацията, които приема Министерския съвет. (и които стават все по-постни и постни в последните години)
Последният от тях сочи увеличение на щата с 5% през 2017 г. (данните за 2018 трябва да ги има някъде през май-юни догодина, но прогнозирам, че най-вероятно докладът ще е готов пред декември 2019).

Щатната численост на администрацията е 139 665 души и постоянно си расте от години насам, като отдавна е надминала бройката от социализма – 107 000 души (напомням, че социализмът дирижираше и управляваше цялото национално стопанство и икономика – всички фирми бяха държавни).
Само в централната администрация щатът е 104 513 работни места!

Задължително ще отбележа, че обобщената отчетност е непълна, защото (цитат): „Поради спецификата на своята дейност в ИИСДА бел. ИИСДА – Интегрирана информационна система на държавната администрация) не са въвели данни за 2017 г.:
*** Авиоотряд 28 (правителствените самолети),
*** Държавна агенция „Национална сигурност“,
*** Държавна агенция „Разузнаване“,
*** Държавна агенция „Технически операции“,
*** Служба „Военна полиция“,
*** Служба „Военна информация“,
*** Национално бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства,
*** Централна избирателна комисия,
*** Икономически и социален съвет към правителството,
*** Национален военноисторически музей,
*** Почивна база „Орлица“,
*** Почивна база „Слънчев бряг“
*** Редакция на списание „Гора”.

Най-сетне не е ясен и точният брой на консултативните съвети и наетите в тях лица (техните членове не се водят в щата на администрацията). Те създават към правителството, министерствата, агенциите и комисиите. Аз зная, че централно – със закони са създадени 38 такива съвети и 32 – с постановление на правителството. Какво са правили министрите и шефовете на агенциите само господа знае.
На практика става дума за черна кутия! Не се знае колко се плаща за тях и за какво, какви хора са включени в състава им, с какво точно се занимават и въобще занимават ли се с нещо, каквото и да е то.
Защото данните сочат, че от тези известни 70 съвета 7 съвета са имали заседания поне по един път на тримесечие. Разбира се, сред тези 7 има и рекордьори – Съвета по европейските въпроси е имал 30 редовни заседания, 1 извънредно и 25 процедури за неприсъствено вземане на решения.

Освен това 30 административни структури са изнесли маса свои дейности за близо два милиарда лева към частния сектор (аутосортинг), обаче числеността им е намаляла заради това със смехотворните 17 бройки. Общо за всичките!

****************************************
През 2017г. разходите за администрацията (заплати, осигуровки) в консолидираният държавен бюджет бяха 7 милиарда 919 милиона и 300 хиляди лева.
До октомври вкл. тази година (последните данни) разходите са 7 милиарда 114 милиона и 800 хиляди лева – средномесечно по 711.4 милиона.
ТАКА ЧЕ ТАЗИ ГОДИНА ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ДЪРЖАВАТА ЩЕ НИ СТРУВА БЕЗУМНИТЕ 8,5 МИЛИАРДА ЛЕВА!! (без коледните премии и годишните бонуси!)
****************************************

И още малко данни.
***** Тази администрация ползва 355 000 телефонни номера (по 2.5 телефона на човек), централната администрация (49 министерства и ведомства) е заела за нуждите си 2648 сгради.
***** Официално (според доклада) 102 души са назначени на висши длъжности, без да имат необходимия професионален опит и ранг (бел. – тази възможност е едно от безумията, записани в Закона за държавния служител). От тях 75 са на възраст до 29 години.
***** Всеки пети човек – 21% от всички висшисти в администрацията не са с образование по стопанските, правните, техническите, педагогическите, социалните науки и тези в областта на сигурността и отбраната. Остава да са специалисти например по кратките музикални форми или дявол знае какво още.
***** С оценка „Изключително изпълнение“ са 7 559 оценки или 11.2% от всички поставени оценки на служителите; оценката „Изпълнението надвишава изискванията“ е дадена на 35 639 служители или 52.7% от всички поставени оценки; с неприемливо изпълнение са само 76 човека, с незадоволително 827 души (1.2% от всички заети)
****** Въпреки изискванията данни за допълнителните възнаграждения, бонусите и т.н. не се предоставят на ГД „Евростат“ поради (цитат): „разнообразието и спецификата за всяка администрация, които не позволяват да се
правят съпоставки с изминали периоди.“ Не са дадени и данни за заплатите за второто полугодие на 2017 г., а само за първото“. не са представени и актуални данни, а само тези за първото полугодие на миналата година.

бел.: сумите в таблицата, която ви показвам трябва да се умножат по 2, ако съответният служителят е зает по европейски програми и задачи. Сумите за премиите, бонусите, допълнителното заплащане, за съвместяването на длъжности не са отразени в тях. Тази таблица е подадена на „Евростат“ към Европейската комисия и съдържа информация само до 30 юни 2017 г.

Григор Лилов, Фейсбук