Реформата ли? Знаете ли как си я представям аз?

Реформата ли? Знаете ли как си я представям аз? Ами, ето така:

1. Правителството рязко намалява броя на министерствата, агенциите и останалите си структури.

2. Правителството съответно освобождава излишните чиновници, а общинските съвети уволняват излишните си служители.

3. Правителството намалява броя на областите и общините и прилежащите им административни структури и служби.

4. Правителството предлага, а парламентът приема бюджет, в който приоритети са здравеопазването, образованието и насърчаването на местните производства и по-специално в сферата на малкия и среден бизнес.

5. Правителството свежда до минимум режимите за лицензиране във всички области, където е необходим разрешителен режим.

6. Правителството спира движението на тежкотоварни автомобили по пътищата, качва камионите на вагоните на БДЖ, спира строежа на магистралите и започва бързо изграждане на скоростни пътища.

7. Правителството, което е еманация на мнозинството или коалициите в парламента, спира партийните субсидии или ги свежда до разумния санитарен минимум.

8. Правителството забранява и закрива съществуващите неправителствени организации и антинационални комитети.

9. Правителството внася законопроект, който да бъде подкрепен от мнозинството и коалициите му за забрана на етническите и националистическите партии.

10. Правителството внася законопроект за промяна на изборния кодекс, в който е записано, че хора, които не са си платили данъците, нямат средно образование и са над 60 годишна възраст нямат право да гласуват. За пределната възраст на гласуващите може да се проведе всенародно обсъждане.

11. Ако не е в състояние да стори всичко това, правителството си подава оставка и напуска пределите на страната, барабар с ония, които са гласували за него и са го избрали на инат на нормалните хора.

Смешно е, нали? Няма да доживея да се появи премиер, който да поеме тия ангажименти, да ги обещае и да изпълни обещанията си. Сигурно съм пропуснал много и важни проблеми.

Не съм политик и не съм длъжен да познавам секретите на управлението, но съм добросъвестен към бюджета в частта му „Данъци и такси“, както и в спазването на законите и правилниците за тяхното прилагане.

Любо КОЛЬОВСКИ, наивник, който е глупак, но е ваш приятел