Реформаторите са сбирщина с няколко депутати, които на практика управляват държавата!

Слушам и гледам лицата на представители на така наречения Реформаторски Блок! Нелепи хора, фалшиви лица.

Нито един от тези образи не е носител на дясна политика и не представлява това пространство.

Освен всичко там няма нито един реален лидер или носител на ценности. Политическа клиентела от най-нисък разряд, която за съжаление е легитимирана от западни политици и задокеанските ни партньори.

Не е случаен фактът, че сбирщина с няколко депутати на практика управлява държавата! И това не е демокрация, господа.

Да се подменя реално вот на избирателите и да се прехвърля чрез технология власт на неизбираеми лица е деконструкция на идеята за демокрация!!!

А когато това се благославя от демократични западни държави, въпросите стават повече от отговорите и рискът от пълен хаос е налице…

Николай Марков, Фейсбук