Робският ни живот в една снимка! 97 лв. за какво?

Престъпление е да нямаш винетка, но не е престъпление властимащите да нехаят за пътищата. От тебе се иска да им платиш 97 лв. за годишна винетка, а от тях не се изисква нищо. Ти няма дори и на кого да се оплачеш, че са ти взели парите за нещо, което не може да използваш. Това е все пак държавата и тя винаги е права, а гласът ти за нея е глас в пустинята.

След като иска държавата всеки от нас да й дава по 97 лв. на година, за да може да използваме пътищата и, то и ние би трябвало да изискваме от нея пътищата и да могат да се използват. Това е, като да си заплатиш за дадена услуга, но ако услугата не може да ти бъде изпълнена, да искаш обезщетение. Ние кога ще поискаме от държавата да ни обезщети за това, че не може да използваме пътищата и?

Константин Петков