Родители против Стратегията за детето: Работим за най-чистата кауза – децата ни, и не се страхуваме!

От групата „Не на Стратегията за детето„:

НЕКА Е ЯСНО!

НИЕ СМЕ СРЕЩУ ЦЕНЗУРАТА!

– Нашите АРГУМЕНТИ са за пред ЦЯЛОТО ни общество и в това е СИЛАТА ни!

Освен това, Групата ни е ПУБЛИЧНА и това също говори добре за чистотата на Каузата и намеренията ни!

– Борбата ни НЕ е за пробутване на нещо тайно, срамно или скришно, а за Кауза, която е ЧИСТА и даже НАЙ-ЧИСТАТА – ДЕЦАТА, и разбирането, че НЯМА нито „по-висш“, нито „по-добър интерес на детето“ от закрилата на първо място на правото му – да бъде обичано с най-чистата и безкористна обич, обичта на МАМА и ТАТКО, както и да бъде отглеждано и възпитавано от тях!

Всичко друго са ИЗКЛЮЧЕНИЯ от това водещо ценностно разбиране и следва да се регулират, уреждат и третират ПРЕЦИЗНО, но като ИЗКЛЮЧЕНИЯ, а не мазно да се ре-центрира фокусът от ПРИНЦИПА към ИЗКЛЮЧЕНИЯТА, което е и сред ГЛАВНИТЕ дефекти на скандалния проект на „Национална стратегия за детето 2019-2030“!

Чл. 47 от КОНСТИТУЦИЯТА ни е пределно ясен – държавата е длъжна да подпомага родителите, а не да ги дискриминира, за сметка на приемна грижа, НПО-къщи, осиновители, вкл. и от чужбина!

От 700 до 1,100 лв. месечно за приемен „родител“, а от 40 до 137 лв. за рождената майката на „дете в риск – заради неосигурени подходящи условия за отглеждането му“ – е ДИСКРИМИНАЦИЯ и ПЕРВЕРЗИЯ, на която казваме НЕ и нека го разбере целият свят!

– По повод призивите „да не си разкриваме козовете“ и „да не си издаваме ходовете“ – тук НЕ сме събрани някакви страхливи комплексари, за да си крием постовете или да таим намеренията си!

Тук сме с Каузата си, която е ЧИСТА, ХУМАННА и ОБЩОЧОВЕШКА и няма от какво да се притесняваме!