Родителите питат: След като „стратегията“ е спряна, защо все още има плакати в училищата, които я пропагандират?

Родителите не приемат, че „Стратегията за децата“ е спряна, както твърди социалният министър Бисер Петков.

Валерия Рекалова-Костова пита в групата „НАЦИОНАЛНА ГРУПА НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!“ след като „стратегията“ е спряна, защо все още се лепят плакати, които я пропагандират?

Ето и какво пише тя:

Ще приема, че по стратегията не се работи, когато от всички училища и детски градини бъдат премахнати плакатите с тази пропаганда и телефон за спешни случаи!

Ако някое дете има проблем е редно да сподели на класния си ръководител, охраната или психолога в училище, на хора, които познава и има доверие.

Не може непълнолетни, да звънят на някакъв номер и никой да не знае какво ще се случи след това. До 18 годишна възраст по нашето законодателство, децата не могат да гласуват, купуват алкохол, шофират и имат попечител, който носи отговорност за тях.

Как точно, след като те не могат да носят отговорност за действията си, се приема, че осъзнават и знаят последиците от едно оплакване на този „призрачен“ номер? Трябва да се забранят всякакви съмнителни анкети, без знанието на попечителя! Носещият отговорност за детето – Родителят, трябва да бъде информиран за всяка анкета и допитване и да даде изричното си съгласие, че детето му може да участва!

Брошури и рекламни материали, да се раздават на родителски срещи, а не на децата.

Училището трябва да защити децата, в часовете, в които сме му поверили грижата за нашите деца!

Пропагандиране на на всякакви видове нестандартна любов и отношения, трябва да остане ангажимент на родителите и ако те решат да обяснят на децата си този въпрос, да го направят! Училището е място за физика, химия, география и тн.! Трябва да има родителски регулативен орган, който да одобрява текстовете в учебниците на най- малките. Прокарват гнусни приказки с неправилни послания.

Когато тези въпроси бъдат уредени, ще приема, че не ни работят задкулисно!

Valeria Rekalova-Kostova, НАЦИОНАЛНА ГРУПА НЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА ДЕТЕТО 2019-2030!