Румен Гълъбинов: Освен недостиг на инвестиции в България има и недостиг на човешки капитал

Освен недостиг на инвестиции в България има и недостиг на човешки капитал. Фирми продължават да напускат България заради липса на кадри.

В момента най-търсените специалисти са със средна квалификация и с професионално образование, а точно такива не достигат.

За последните 5 г. в професионалното образование учениците намаляват с над 1/3.
Особено Пловдивско е много типичен пример в това отношение – там производители искат да развият още нови работни места, но няма хора, които могат и искат да работят, а и колко от тях са квалифицирани.

Недостигът на работна ръка за бизнеса у нас излиза на първо място като проблем, дори преди корупцията.

От всички сектори на икономиката ни се оплакват за недостиг на човешки ресурси, на подготвени работници и служители.

Не се прави достатъчно, за да се върнат образованите, квалифицирани български специалисти, които работят за чужди икономики и плащат данъци и осигуровки в различни страни.

Липсата на квалифициран човешки ресурси става все по-задържащ развитието фактор за българската икономика.

Румен Гълъбинов, Фейсбук