Румен Гълъбинов: Растежът на икономиката ни през 2018 г. ще е като на кон раванлия

Растежът на икономиката на България за следващите 3 години – 2018, 2019 и 2020 г. ще е като на кон раванлия.

Това прогнозира пред Фрог нюз финансистът Румен Гълъбинов.

Прогнозата ми е, че преките чуждестранни инвестиции ще бъдат в порядъка на около 2% от БВП, което е под 1 млрд. евро годишно през всяка една от годините до 2020 г. включително.

Основните рискове пред прогнозата ми се свързват с външната среда, динамиката на международните цени, както и продължаващите неблагоприятни демографски тенденции в страната.

Реалният ръст на българската икономика достигна топ потенциала си за растеж през тази година. За България 2017 изглежда засега като най-добрата до момента следкризисна година, като в перспектива икономиката се очаква да последва умерено забавяне през следващите години.

Така в следващите години всичко зависи от ускореното усвояване на средства от Европейския съюз, ако има още такива.

Нека да не забравяме, че в страната ни продължават макроикономическите дисбаланси, ето защо актуализация на бюджета и нов дълг изглеждат неизбежни през 2018 г.

В глобалната класация на страните по икономическа свобода България и тази година не напредва, а това е ясен знак, че условията за бизнес в страната не се подобряват.

Държавата в България си остава най-големият предприемач и най-големият работодател.

Иначе от политическа гледна точка изглежда разбираемо защо управляващите у нас и техните обслужващи икономически експерти завишават числата. Вероятно с надеждата, че ще вдъхнат повече оптимизъм и ще разширят подкрепата за властта. Всичко това е политическо надлъгване, което има за цел да убеди хората, че българската икономика връща своето предкризисно състояние.

За управляващите в България макроикономическата ситуация е и ще си остане стабилна. Те дори препоръчат българския модел на икономическо управление на други държави от и извън ЕС.

Източник: Фрог нюз