Русия обяви кредитна ваканция за физически лица и фирми за срок до 6 месеца

Държавната Дума на Руската федерация прие на трето и последно четене закон за предоставяне на кредитна ваканция на гражданите, едноличните предприемачи и малките и средни предприятия, съобщава ТАСС.

Промяната бе поръчана от президента Владимир Путин и е оформена като поправка след второто четене на законопроекта за пълномощията на Банката на Русия.

Според приетия текст кредитополучателите (физически лица или индивидуални предприемачи) могат да се обърнат към кредитора за получаването на кредитна ваканция до 6 месеца, ако доходите им за предишния месец са намалели с 30 и повече процента в сравнение със средномесечните за миналата година. Това може да стане във всеки момент от действието на договора, но не по-късно от 30 септември 2020 г.

Банката може да изиска документ за потвърждаване на понижението, а длъжникът може да го представи в срок от 90 дни след подаването на молбата. Банката е длъжна да разгледа молбата в срок до 5 дни, като тя може да бъде подадена и по телефона.

В течение на ваканцията не се допуска начисляване на неустойки за просрочие на главницата или лихвите, както и предсрочно изискване на целия дълг или пък предявяване на претенции към предметите на залога или ипотеката, приети като обезпечение. Длъжникът ще има възможност по всяко време да се откаже от ваканцията.

Законът предвижда и възможност за кредитна ваканция за малките и средни предприятия от отраслите, които страдат най-много от пандемията. Списъкът с тези отрасли ще бъде представен от правителството.

Превод: „Епицентър.БГ“