Шикерова: Страшна гнус е да размяташ името на дете, само защото баща му е президент

Медиите могат да събират и разпространяват информация за личния живот на публичните личности без тяхно съгласие, но тази възможност не е неограничена.

Условието това да се случва е, когато е налице значителен обществен интерес, който оправдава запознаването на обществеността с обстоятелства около техния личен живот.

Това пише журналистката Генка Шикерова във Фейсбук.

Децата, хората с психични увреждания, жертвите на насилие, поради своята особена уязвимост, се ползват с по-висок праг на защита на личната неприкосновеност.

Страшна гнус е да размяташ името на дете, само защото баща му е президент.

Предполагам тези, които са го писали (но не са се подписали) отглеждат деца светци.

Източник: Actualno.com