Системата е в дълбока криза. Хората тънат в мизерия. Идва краят на капитализма

Светът, според мен, е зле устроен и несправедлив. Капиталът и шепа хора управляват света и разпределят благата. Свръх производството и трупане на капитал вече достигна предела на възможностите. Системата е в дълбока криза. Хората тънат в мизерия, а монополът не смогва да увеличава печалбата си. Източниците на капитал се изчерпват. Идва краят на капитализма.

Светът се нуждае, повече от всякога, от промяна, и от нов по – справедлив строй и съвременна система на управление. За съжаление не виждам как по мирен път това може да стане, като всеки дърпа черната към себе си. И така наречените велики сили искат да налагат мира със сила и оръжие. Те водят войни за надмощие и трупане на капитал. Хората гинат по фронтовете за техните интереси и прищевки. Това трябва да се спре и мнозинството трябва да се справи с шепата монополисти, присвоили и заграбили благата на планетата. Светът не им принадлежи! И на тая несправедливост трябва да се сложи край.

Пламен Дамянов, Фейсбук