Скандал! Министерство на културата въвежда „македонски“ език в България

Министерство на културата въвежда „македонски“ език в България.
Това личи от обявата за „конкурс за длъжността „директор“ на културно-информационен център на Република Бълтария в Скопие“, публикувана на сайта на министерството.

ПОЛОВИН ЧАС СЛЕД ПУБЛИКАЦИЯТА на Епицентър.бг, в 17.12 ОБЯВАТА Е ИЗТРИТА ОТ САЙТА НА МИНИСТЕРСТВОТО.

В изискванията за кандидатите е записано, че те трябва „да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин“.

А за да докажат това, кандидатите трябва да представят Документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната – домакин, който може да бъде:

– диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България;

– диплом за завършено висше филологическо образование;

– диплом за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин;

– сертификат за степен на владеене на езика на страната-домакин, издаден от оторизирани държавни институции, разположени на територията на страната-домакин или на територията на Република България.“

От това изискване излиза, че в България трябва да има средно или висше учебно заведение, където се изучава „македонски език според Конституцията на Република Северна Македония“, както е записано в договора между двете страни.

Абсурдността на този текст, записан в т.3.8 на изискванията за необходимите документи за кандидатстване за тази длъжност, показва пълната политическа неграмотност на администрацията на министър Боил Банов.

Нещо повече, може да се сметне, че в Министерство на културата работят национални предатели, тъй като да запишеш в официален държавен документ изискване за владеене на „македонски“ език, получено в българско учебно заведение, е нечувана политическа провокация!

Припомняме, че изразената още през 1993 г. позиция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ (ИБЕ) към Българската академия на науките (БАН) е, че македонската литературна норма е една от трите книжовни норми на българския език (т.нар. македонска писмена норма).

Питаме министъра на културата Боил Банов:

Къде в България се изучава „македонски“ език?

Коя институция у нас дава сертификат за владеене на „македонски“ език?

Защо свалихте обявата от сайта на Министерството?

Кой е виновен и кой ще понесе отговорността за този непростим гаф?

Източник: Епицентър.БГ