Скандалният Закон за социалните услуги не трябва да се отлага, а да бъде отменен

Заявките на новата социална министърка за отлагане на влизането в сила на скандалния Закон за социалните услуги, който легитимира „норвежкия“ модел, са приспивна песен.

Ще го отложат временно, ще го вкарат в разни работни групи и комисии, за да се обсъжда и прелива от пусто в празно.

И така ще се опитат да размият протестите срещу закона. Да разцепят протестиращите и обществените гласове на съпротивата срещу него, като ги накарат да спорят по алинеи и запетайки. За да може накрая, след като се изтощи обществената енергия по темата, да си го гласуват същия с някои редакции за парлама.

Стар и добре известен политически похват.

Проблемите с този закон няма да се решат с изменения в няколко разпоредби или дори цели раздели. Защото е погрешна самата му философия – неолибералната философия на приватизация на държавната грижа за децата и семействата; на ерозиране на семейството чрез ограничаване и даже изземване на неговите права и задължения за отглеждане и възпитание на децата в полза на частни НПО и фирми, които ще получават щедро държавно финансиране, за да се разпореждат с децата на хората.

Тази философия не може да бъде коригирана с отлагане. Нужен е изцяло нов закон с нова философия. А това означава, че сегашният Закон за социалните услуги трябва да бъде отменен.

Безусловно.

Нищо повече и нищо по-малко!

Борислав Цеков, Фейсбук