След като циганите не признават държавата България, защо те участват в изборите за нейното управление?

Неправилно е циганските сборища да се наричат махали, квартали, а най-малкото пък гета, защото гетото се обитава от индивиди, които нямат правото да го напускат.

Днес циганските „маали“ са забранена територия за българите, включително и за държавните служби.

Всеки българин, който попадне там, рискува да бъде ограбен, пребит, изнасилен или умъртвен.

В циганската „маалъ“ не важат българските закони, там властват правилата на Мешерето.

Това означава, че всяко циганско сборище всъщност е суверен анклав.

След като циганите не признават държавата България, защо те участват в изборите за нейното управление?

Защо тази държава позволи циганите да отнемат частици от нашата свещена земя?

Защо всички българи мълчат и се страхуват да се опълчат срещу циганските безобразия?

Неделко Маслев, Фейсбук

Те не могат да четат. Те не плащат никакви данъци. Те не работят. Тях държавата ги издържа. Единственото нещо, което могат да правят е да гласуват и това много допада на властта.

Един цигански глас струва кило брашно или захар в махалите им – как да не се радват партиите.

В България циганите са бизнес, понеже това са идеалните гласоподаватели. Според редица данни техният брой в момента е над 1 милион.