След всяка кражба следва криза, а всяка криза е добър повод за кражба

По всички новини, по всички медии се говори за Перник и “извънредни мерки”.

Обаче в поредицата репортажи и включвания се видя само един багер.

Милиони за яз. стена – една снимка няма.

Още милиони за пречиствателни станции – една снимка няма.

Милиони за рождения ден на благодарния нещастен ляв пернишки кмет – има снимка колко е щастлив и как подаква на падишаха.

А на Перник им трябва багер. Багери.

Обаче дотук броя 120 млн, 32 млн, 35 млн, пийте милиони.

Възможно ли е след всяка кражба да следва криза, а всяка криза да е добър повод за кражба.

Живи ли сте, бе маскари?!

Мартин Карбовски, Фейсбук