Снемането на отпечатъци противоречи на Европейската конвенция за правата на човека

„Въвеждането на задължение за предоставяне на биометрични данни в закон или наредба, противоречи на чл. 8 от Европейската конвенция за правата на човека, тъй като непропорционално засяга правото на личен и семеен живот.“, това е част от становището на омбудсмана на Република България, Мая Манолова по повод запитване от страна на Даринка Кирова за въвеждането на пръстова идентификация на пациентите при ползване на медицински услуги.

„Съдът в Страсбург също е имал повод да се произнесе по отношение събирането на биометрични данни и при преценка на пропорционалността приема, че снемането на отпечатъци и трайното им съхранение излиза извън поставените цели и е непропорционално“ гласи становището.

Г-жа Манолова пише още, че като национален омбудсман, защитаващ правата на гражданите е силно обезпокоена от възможността въвеждането на тази или подобна система да доведе до сериозни рискове, както за сигурността и правата на гражданите, така и за достъпа им до медицински услуги. Според нея се създават реални предпоставки за нарушаване на правото на гражданите на лична свобода и неприкосновеност, а също и на достъп до медицински услуги на трудно подвижни и неподвижни граждани с увреждания, както и за жители на малки и отдалечени населени места.

Като заключение, омбудсманът уверява, че ще настоява пред отговорните органи и институции за предприемане на действие за възстановяване на права и свободи на граждани в случаите, когато те са нарушени./czpz.org