София мисли нови цени на билетите за градския транспорт

Групата на ГЕРБ в Столичния общински съвет предлага създаване на комисия за изготвяне на нова тарифна политика на столичния обществен транспорт.

Това съобщиха от СОС.

Заместник председателят на комисията по транспорт Зафир Зарков ще внесе доклада, който е следствие на функционирането на нова единна система за електронно таксуване. Освен новите електронни канали и методи за заплащане, системата дава възможност за анализ и оптимизация на тарифната политика.

„Изборът на вид транспорт от пътниците зависи от няколко фактора, като време за пътуване, необходимост от прекачване, обща цена, комфорт на пътуването и надеждност. Въвеждането на нови тарифни продукти, които да отчитат пропътуваното време и/или разстояние ще допринесат от една страна за по-справедливо таксуване на реално използваната от пътника транспортна услуга, а от друга ще повишат приходите на системата на обществения транспорт и съответно качеството на обслужването“, обясняват от СОС

„За да има социален ефект за гражданите, както икономическа обосновка на предлаганите услуги, е необходимо преразглеждане на цялостната тарифна политика и оптимизиране на предлаганите абонаментни превозни документи. Акцентът на тарифната политика следва да е насърчаване на използването на по-дългосрочни превозни документи за обществен транспорт, което е общоевропейска практика при предлагането на услугата обществен градски транспорт“. казва Зафир Зарков.

Предвид комплексността на задачата и изключително високата обществена чувствителност по въпросите, свързани с ценообразуването на превозните документи, Зарков предлага да се създаде временна комисия с участие на общински съветници и представители на общинската администрация, като бъдат поканени и представители на научните среди. Целта на работната група ще бъде да разгледа предложенията за промени в тарифната политика, да разреши противоречията, да приеме общи стратегически насоки и конкретни мерки, които да доведат до:

– Осигуряване на необходимите приходи за устойчиво функциониране и развитие на обществения транспорт;

– Цените на превозните документи да станат конкурентни спрямо възможните алтернативи, което означава, че те трябва да осигуряват оптимален баланс между качеството и цента на услугата;

– Осигуряване на услуга на социално поносима цена за някои категории пътници;

– Икономически ефект за потребителите на услуги на обществения транспорт под формата на икономии на време за пътуване, оптимизиране на разходите за транспорт на домакинствата и повишаване на интереса към обществения транспорт;

– Намаляване на дела на пътуванията с лични автомобили на територията на общината.

Източник: „Монитор“