Спрете им тока! Дръпнете им шалтера, за да се научат, че не могат да се катерят на главите на данъкоплатците

Спрете им тока, г-н кмете! Спрете го с размах! Дръпнете им шалтера!

До кмета на община Стамболийски, г-н Георги Мараджиев,

Уважаеми г-н кмете, споделих на стената си в знак на съпричастност Вашия разказ в борбата Ви с беззаконието, защото подкрепям личности, които се отнасят с висока грижа към обществото и настояват всекидневно да тържествува правото на закона.

Българският народ в ежедневието си наблюдава всичко друго, но не е и справедливо правосъдие и защита на обществения интерес. Рядко се вижда и закономерно отношение на институциите към текущите проблемите.

Поздравявам Ви, г-н кмете, че разбирате колко трудно е обикновеният човек да се бори с безразличието или хроничната обърканост, некомпетентност или дистанция от проблема на хора в неработещите структури на местната и национална власт. За мен е радост да видя, че има рационално и отговорно мислещ кмет, който може да покаже различното, справедливото, будното, моралното и загриженото лице на градоначалник, за когото проблемите на сънародниците му, не само съгражданите, са и негови проблеми.

Пожелавам успех, защото зная, че шумът е оглушителен и нетърпим. От опит го казвам, тъй като когато в близост до квартала, в който живее семейството ми, се извиват нетърпими тържества по 3-4 дни, не сме спали по цели нощи. И не съм била безразлична към това злодеяние, но въпреки всичко, считам, че този произвол е умишлен и се покровителства, за да могат и малкото хора, обичащи България, да стегнат багажите и да я напуснат.

Затова, г-н кмете, призовавам Ви! Спрете им тока! Дръпнете им шалтера и след първия път ще се научат, че не могат да се катерят на главите на данъкоплатците.
След като не се съобразяват с правилата на живот на общността, след като неглижират общинските разпоредби, след като за тях гетата и махалите са анклави и държава в държавата и там се играят кючеци по други правила, тогава с размах спрете им тока. И когато разберат, че са постъпили грешно, вредно за заобикалящите ги хора, безотговорно и безпардонно, тогава ще се научат на ред и дисциплина.

Който нарушава наредбите в държавата ни и не се съобразява кога трябва да приключи с музиката, купона и тормоза на работещите, тежко болните, възрастните и бебетата, които живеят навсякъде около нас – независимо дали е град в центъра на България или морски курорт, трябва да получава незабавен и безкомпромисен отговор на шумовия терор с господството на тишината. Нека се научат веднъж – завинаги, че в тази държава има закони, а върховенството им е над пъдаря и над господаря, над царя и главатаря.

Затова, г-н кмете, имате съмишленик по този казус в мое лице и във всичко, което е в правото, истината и справедливостта. Няма да оставим България в калта!

Поздрави,
Цвета Кирилова