Сръбски лекари и адвокати подготвят жалба срещу НАТО за бомбардировките

Лекарите трябва да докажат, че съществува връзка между нарастването на тежките болести и използването на уран по време на бомбардировките.

Специален екип, съставен от местни и чуждестранни адвокати и лекари в името на жертвите, подготвят съдебен иск срещу 19 страни – членки на НАТО, които са участвали в бомбардировките на Сърбия, съобщи РТС.

Лекарите трябва да докажат, че съществува връзка между нарастването на тежките болести и използването на уран по време на бомбардировките.

Върху Сърбия през 1999 г., според признание на НАТО, са били хвърлени над 10 тона уран, предимно в Косово, но и на четири места в югоизточната част на Сърбия.Още през първите две години след бомбардировките е регистриран повишен брой хематологични и бъбречни заболявания.

Сега статистиката говори за аномален процент. За епидемия от злокачествени заболявания, аномалии при новородени, самият факт, че у едно дете на ден се диагностицира злокачествено заболяване, говори достатъчно за риска – заяви Радомир Ковачевич, член на екипа, е токсиколог в Института по медицина на труда и радиационна защита.