Ставаме безсмъртни до 2050 година

Ставаме безсмъртни до 2050 г.

Учените са на път да открият безсмъртието до 2050 година, но то ще бъде достъпно само до управляващия световен елит.

Редица учени са на мнение, че до 2050 година ще сме разгадали безсмъртието и някои от нас ще станат буквално безсмъртни. Има обаче различни начини за постигането на безсмъртие, като според едни учени е чрез създаването на ново „роботизирано“ човешко тяло, използвайки технологиите. Други учени залагат, че ще бъде постигнато, без да се налага да се сменя човешкото ни тяло, а да се преструктурира нашето ДНК и така да станем безсмъртни.

Свързване на мозъка към компютър

Британският футуролог д-р Иън Пиърсън прогнозира, че до 2050 година наистина ще се победи смъртта. Той обаче пояснява, че смъртта според него на физическото тяло е неизбежна, но човечеството е на път да победи мозъчната смърт. Самият мозък на човека е най-важен да бъде запазен, защото в него се съхранява неговата същност, мисли и спомени. Това, което ни трябва е само да намерим нов дом (тяло) на мозъка, така че да може да продължи да живее. Такова тяло може да е на усъвършенстван андроид, който ще може да изпълнява функциите на обикновено човешко тяло. Друг вариант е самият мозък да не е в човекоподобно тяло, а в статично такова и прикачен към компютър. Според д-р Иън Пиърсън това не е никаква фантастика, а съвсем реално постижение. „Ние почти сме го постигнали вече в лабораториите при мишките и другите бозайници, сега остава да го постигнем и при хората. Смятам, че в близките 20-30 години ще го постигнем“, добави той.

Преструктуриране на ДНК

Редица учени обаче не подкрепят идеите на д-р Иън Пиърсън за смяна на човешкото тяло с такова на андроид. Те са на мнение, че ако нашето днк бъде преструктурирано, ще може да постигнем безсмъртие. Човешкият живот не е най-продължителен, много животни имат по-дълъг от нашия живот, като единственият начин те да умрат, е да се разболеят или да бъдат убити. Възниква въпросът, защо някои животни, като костенурките или орлите може да живеят до 150 години, а ние да не можем?

Изследванията на учените са доказали, че човешките клетки се размножават до 50 пъти, като след това спират и започва процес на разпадане, което води до смърт. Това значи, че човешките ни тела са програмирани да живеят да определен период от време и след това да се разпадна, тоест при нас да настъпи смърт. Това, което се мъчат учените да постигнат е да намерят начин да препрограмират човешките клетки, да не се размножават до 50 пъти, а безкрайно, с което ще се постигне и безсмъртие.

За момента са постигнати добри резултати в лабораторни условия, където чрез промяна на генетичния код се удължава и живота на мишките и червеите. Учените са на мнение, че не е много далече времето, когато ще започнат и тестовете върху хора. Нашите човешки тела са изградени от специфични гени, едните отговарят за растежа ни, а другите за справянето ни с болестите. Препрограмирането на клетките има за цел във времето, когато нашите тела остареят, да можем да прехвърлим енергията от гените на растежа към тялото, така че да го поддържаме, като по този начин му удължим неговия живот.

До 2050 година е възможно наистина да бъде открит начин за постигането на безсмъртие, но при всички положения, ще бъде достъпно само за избрания елит.