Сценарий за излизане от кризата на доц. Иван Лазаров от ВТУ предизвика фурор в социалните мрежи

Много мразя израза „Аз казах ли ви ?!“ Затова и днес няма да го употребя. Вчера усетих наченки на протестен ентусиазъм у неколцина фейсбук приятели, които смятам и за свои съмишленици. Е, видяхме рехавия протест или по-скоро липсата на такъв.

Всички сме наясно, че така повече не може да се борим за истинска демокрация у нас.
Скъпи приятели, дошло е ново време. Предлагам един отворен сценарий за действителна, радикална смяна на политическата система.

СЦЕНАРИЙ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПЕРМАНЕНТНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ЦЕННОСТНА КРИЗА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

1. Признаване необходимостта от радикални действия за оздравяване политическия и социалния климат в страната с цел – превръщане на България в пълноценен член на ЕС и преодоляване на зловредни външни политически и икономически влияния ;
2. Предизвикване на конституционна криза;
3. Саморазпускане на парламента;
4. Назначаване на служебно правителство с краткосрочна перспектива – това трябва да стане от действащия президент, върху когото се упражнява контрол от политическия субект, предизвикал кризата;
5. Замяна на служебното с кризисно/експертно правителство;
6. Суспендиране на конституцията;
7. Разтуряне на всички политически партии;
8. Ограничаване свободата на словото за срок от 6 месеца;
9. Гарантиране свободата на частния бизнес;
10. Уволнение на целия репресивен апарат на държавата – полиция, ДАНС и разни други агенции;
11. Рязко съкращение на административния апарат с 65-75 %;
12. Въвеждане на меритократичния принцип за набиране на държавни служители на всички нива, включително и в репресивния апарат;
13. Сформиране на екип за изработване на нови, ясни и директно приложими закони – ГКП, НКП и пр….с краен времеви хоризонт до 18 месеца;
14. Сформиране на екип за изработване на нова конституция – президентска република, двукамарен парламент;независимост на държавния апарат, вкл. Полиция, армия, образование, от политически партии ;
15. Въвеждане на местно самоуправление , до голяма степен независимо от централната власт ; изборност на всички органи за местно самоуправление до област вкл.;
16. Радикална правосъдна реформа. До въвеждането й – работа на извънредни съдилища за криминални престъпления. Незабавна репресия за всички прояви на незаконосъобразни действия;
17. Абсолютни гаранции и защита на частната собственост;
18. Постепенно възстановяване на демократичния режим – приемане на нова конституция на референдум;
19. Избори за долна камара и сенат на парламента (100 + 40);
20. Местни избори;
21. Пълно възстановяване на демократичните принципи

Необходими ресурси – 500 почтени и образовани мъже и жени с ясна политическа воля и 10 млн евро .

Кой както иска да го разбира и възприема!

Доц. Иван Лазаров

Източник: IBTNews.bg