Световната банка: 42% от 15-годишните българи са функционално неграмотни

Европейският съюз през последните 30 години е регионът в света, който регистрира най-голям икономически ръст, каза Аруп Банерджи от Световната банка по време на Пловдивския икономически форум.

За България икономическият ръст е около средния за ЕС.

Не всичко обаче е позитивно, тъй като хората, които са сред най-бедните слоеве, фактически не печелят от икономическия растеж и неравенствата се задълбочават, коментира Банерджи, цитиран от БНР. Той посочи, че диспропорциите са факт и на регионално ниво, като страните от южната част от Европа определено изостават от другите.

Банерджи цитира данни от изследването PISA, според които 42% от 15-годишните българи са функционално неграмотни по отношение на езици и математика. Според него образованието е в основата на икономическите неравенства и в развитите икономически страни функционалната неграмотност е в пъти по-ниска, отколкото в по-слабо развитите.

Източник: Фрог нюз