Темповете на обезлюдяване на селата, каквито текат в България, никъде ги няма по света

Урбанизацията не е процес, който върви само в България. В цяла Европа го има, но такива темпове на обезлюдяване на селата, каквито текат в България, никъде ги няма!

Причините за това са комплексни и са си лично наши – такава е политиката в България! По-скоро липсва каквато и да е политика по този въпрос.

Ето някои от причините:

1. Закриха се училищата в селата! Кой млад човек ще остане, когато детето му няма къде да учи?

2. Инфраструктурата. Вътрешните и междуселските пътища са под всякаква критика! На много места те вече изобщо липсват! А където няма пътища, няма и бизнес!

3. Междуселският транспорт – автобусен и ЖП. Късмет имат селата, които имат по един автобус сутрин и един вечер, които да закарват хората до близкото градче. Има много планински села, за които ЖП транспорта е безалтернативен, но БДЖ закри всички малки линии.

4. Липсата на минимални санитарни условия. На пръстите на едната ръка се броят селата, които имат канализация! „Септична яма“ и „21-ви век“ са оксиморони!

5. Унищожаването на индустрията доведе до тотална безработица в селата! И не само в селата, ами във всички селища, с изключение на няколкото големи града на България.

6. Нулева политика по въпроса за развитие на селското стопанство! Тук мога да говоря много, включително и за абсолютно неадекватното разпределение на евросубсидиите, 85% от които отиват в ръцете на 7 (СЕДЕМ) крупни зърнопроизводители! В Германия арендатор, който обработва над 1000 ДКА земя, не получава субсидии! Така се стимулира създаването на кооперативи от дребни собственици – те могат да обработват много повече от 1000 ДКА, но собствеността на всеки един от тях е под 1000 ДКА. У нас се „стимулират“ едрите производители на монокултури, които изискват много земя, техника и една шепа работници.

Или казано с две думи – липсата на инфраструктура, комуникации и работни места водят до тоталното обезлюдяване на големи територии на България! Това няма връзка с процесите на урбанизация, които текат в Европа!

Гаврил Гаврилов, Фейсбук