Трейс Груп Холд: Проектът за пътя край Своге е на АПИ

Изборът на Изпълнител по Проект: „Лот 17–ТRP V/17 Път II–16 „Мездра – Елисейна – Своге – Нови Искър“ се провежда по правилата и процедурите на Програма “Транзитни пътища V“, на база на международното ратифицирано споразумение за нея, а не по Закона за обществените поръчки на Р България. 65% от финансирането е на Европейската инвестиционна банка.

Това се посочва в позиция на „Трей Груп Холд“, изпратена до медиите.

От компанията уточняват, че изпълнител на проекта е ДЗЗД „Трейс Своге“, в което партньори са „Трейс Груп Холд“ АД и „Мегаинвест Холдинг“ АД. Договорът за изпълнение на проекта е сключен по Договорни условия за изграждане на строителни и инженерни работи, проектирани от Възложителя, Хармонизирано издание на Международната банка за развитие от м. март 2006 год., публикувани от Международния съюз на инженерите-консултанти (FIDIC, – Червена книга).

Участниците в проекта са Възложителят – в лицето на АПИ, Фирма – “Инженер”, представляваща и гарантираща интересите на държавата в процеса – в този случай тази функция се изпълнява от Mott Macdonald, известна британска инженерингова международна компания, Изпълнител, Надзор и Проектант. По правилата на Червената книга FIDIC Инженерът администрира договора, контролира работата и упълномощава плащанията. Инженерът е представител на Възложителя с делегирани правомощия и винаги когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, действа в полза на Възложителя.

От дружеството посочват, че възложителят предоставя одобрен от него проект на Инженера и Изпълнителя.

„Трейс Груп“ поясняват, че всички дейности по изпълнението на този проект са извършени в рамките на договорните условия с изричното одобрение на Инженера след съгласуване с Възложителя.

„Съгласно изискванията на договора са представени всички банкови гаранции за договорените срокове. Относно изнесените данни за изпратени до нас писма, изискващи отстраняване на твърдени дефекти на основание на гаранционната ни отговорност като изпълнител – уведомяваме Ви, че когато сме получавали кореспонденция, коректно адресирана съобразно изискванията на договорните условия по ФИДИК, сме реагирали съобразно предписанията на договора“, обясняват от „Трейс Груп“ и правят уточнение, че като отговорна компания са отстранили всички безспорни претенции по гаранционната им отговорност, които са били коректно претендирани съгласно договорните условия.

Компанията прави уточнение, че в България лабораториите не се делят на частни и държавни, а на акредитирани и неакредитирани.

„Един от минималните критерии за квалифициране на оферентите в тръжната процедура, за спечелване на проекта е Изпълнителят да разполага с лаборатория. В рамките на проекта сме ползвали няколко акредитирани лаборатории“, обясняват от „Трейс Груп“.

„В България асфалтовите смеси се изпълняват по европейските стандарти, към които има национални приложения БДС ЕN 13108-1 и БДС ЕN 13108-5, а стандартът за скален материал е БДС ЕN 13043. Горепосочените стандарти регламентират влагането на варовикови скални материали под формата на каменно брашно, едър и дребен скален материал. Има рецепти за асфалтови смеси, които се проектират със 100% скален материал, има рецепти, които определят да бъде вложен едър скален материал с коефициент на полиране над 50%“, допълват от компанията.

„Трейс Груп Холд“ АД е сред малкото в България строителни публични компании, с кристално ясна собственост и капитал на Софийската Фондова Борса“, посочват още от дружеството.

Източник: Епицентър.бг