Тръгна в интернет петиция с молба до президента за анулиране на парламентарните избори

Тръгна в интернет петиция призоваваща президента да анулира парламентарните избори. Ето и самата петиция:

До Президента на Република България Господин Румен Радев: Молба за анулиране на парламентарните избори от 26.03.2017 г.

Уважаеми Господин Президент Румен Радев, С голямо съжаление Ви информирам, че конституцията на Република България бе за пореден път погазена. Припомням Ви,че в Контитуцията, която е върховен закон стоящ над всички останали, чл. 1, ал. 3 гласи „Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.“. Във връзка с този текст смятам, че изборът на парламент с 42.74% е нарушение на Конституцията. Изборът на парламент е суверенно право на целокупният български народ, а не на отделна негова част. Самият изборен кодекс не е съобразен със конституционните права на българския суверенен. Парламент избран с по‐малко от участието на половината от българският суверенен народ е нелегитимен и нарушава устоите на Българската държавност и демократичният избор на народа за сформиране на правителство.В тази връзка, според гореизложеното Ви молим да анулирате изборите и да насрочите нови такива!

Владислав Вълканов

Петицията може да видите – тук