Цената на газа в България – сред най-високите в Европа! Кой лъже?

ЕК посочи цената на доставките от “Газпром”, която у нас с пяна на уста опровергават.


Но и ЕК сбърка – още по-високи са!

Излезе редовният доклад на Европейската комисия за газовия пазар за второто тримесечие.

Той е на този линк: quarterly_report_on_european_gas_markets_q2_2018

ОФИЦИАЛНИТЕ ДАННИ

Според този доклад цената на газа у нас е 19.92 евро за 1 мегаватчас. В Унгария, Латвия, Литва, Румъния, Италия, Германия същата руска газ струва по-евтино. (например в Германия – 18,75 евро за мегаватчас, а в Италия – 19,69 евро за мегаватчас)

Парадоксът е, че в Гърция цената също е по-ниска спрямо нас ( с 1 евро и пет цента), макар че синьото гориво преминава и през българските тръбопроводи на път за съседите.

В тази връзка ще отбележа, че цената за нас е измерена на пункт Исакча – т.е. украинско-румънската граница и съответно ние си плащаме за транзита през Румъния. Така че в действителност тази цена е по-висока от посочената.

У нас цената за домакинствата също не е ниска – средно 3,85 евроцента за киловатчас, сочи докладът на ЕК. Под нас са например Румъния – с 3,35 евроцента, Унгария – 3,66 евроцента, Словения – 3,76 евроцента и т.н.

ВОПЛИТЕ

Според “Булгаргаз” обаче цената на руския газ за страната ни, посочена в доклад на Еврокомисията, не отговаря на действителната, по която ни го продава “Газпром”. От дружеството не посочват каква точно е реалната цена, а само уточняват, че “предстои да бъдат изяснени причините за различието в публикуваните данни”.

В публичната документация на КЕВР (комисията за енергийно и водно регулиране) въпреки законовите и нормативни задължения липсват доставните цени в заявленията на родния доставчик, от които ще се види цената, определена от Газпром. Договорите и цените са тайна – от време оно досега и при всички правителства!

И РЕАЛНОСТТА

Но по моя информация от отчетите на Булгаргаз тя е средностатистически (по средни валутни курсове за периода) на равностойността на 230 евро за хиляда кубометра или около 21.7 евро за мегаватчас (т.е. значително по-висока и от тази, обявена от ЕК)

Различават се и цените за домакинствата. Цената на Овергаз, който на практика е монополен доставчик в страната, е 0,083 стотинки или 4,24 евроцента вместо посочените от ЕК 3,85.

Т.е. дори докладът на ЕК, предизвикал воплите у нас, е малко по-розов от действителната картинка.

Григор Лилов, Фейсбук