Цвета Кирилова: България нито е Руска, ни е Щатска, ни е Турска! Тя е на българите

Всеки е нужно да бъде пробуден да дава най-пълноценното и благородно от себе си

Трябва да създадем устойчивост на България с добре организиран вътрешен бизнес климат, за да имаме НЕЗАВИСИМОСТ!

Това ще стане с креативното мислене в образованието и с извеждане ролята на учените и техните иновации напред.

България трабва да стане духовно-технологичен център. В България трябва да процъфтява метафизиката. България винаги е била център на духовността и производител на възвишени умове. А духовното и иновативното трябва да са в едно цяло, в баланс!

За мен правилната философия за просперитета на България е БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ! Без значение партия, цвят и доктрина, служещи на чужди интереси! Доброто е добро и то няма партийна принадлежност! Едно нещо или е полезно за хората или е вредно!

Партийните централи и съдържанието им не са еталон за добродетелност. За мен е важно народът ни да е в цялото и в съзидателност. Всеки е нужно да бъде пробуден да дава най-пълноценното и благородно от себе си за колективното осъзнаване в изграждането на държавност. Държавността се създава от будни и образовани съзнания и създания, от каймака от личности на една нация.

Те са кормилото! Администрацията само официализира това, което изисква колективният разум. Нашите подчинени – политиците и чиновниците, не са абсолютната държавност. Те са инструментът за изпълнение на обществената воля в процеса на развитие и постигане на нови социално-икономически върхове.

България нито е Руска, ни е Щатска, ни е Турска! Тя е на българите. Може привидно да изглеждаме омаломощени, но Бог е с нас и скоро ще размаха пръста!

Цвета Кирилова